Norske sider

Praktikanter til EU-delegasjonen

EU-delegasjonen i Brussel har opprettet et spennende tilbud for studenter som er interessert i å lære mer om Norges forhold til EU og samtidig få et innblikk i hvordan en stor norsk utenriksstasjon fungerer.

Vi tilbyr praktikantopphold for 2 studenter for en periode på 4-6 måneder, hhv september – desember / januar – juni. Arbeidsoppgavene vil omfatte enklere utredningsoppgaver, tilrettelegging av besøk og arrangementer, innhenting av informasjon, deltakelse på møter i EU-systemet og internt, oppdatering av delegasjonens hjemmeside og ellers bistand der det til enhver tid er behov.

Den norske EU-delegasjonen har 50 ansatte, hvorav 11 er utsendt fra UD og 20 fra de øvrige departementene. Delegasjonen ligger sentralt til i Brussel, vis-à-vis Berlaymont-bygningen hvor Kommisjonen flytter inn så snart oppussingen er ferdig og med Rådssekretariatet bare 100 meter unna. I samme bygning som EU-delegasjonen holder til har også Norges ambassade til Belgia sine kontorer.

Praktikantstillingene er ulønnet, men det vil få en bostøtte på ca. 5.000 NOK pr måned. Søkere bør ha kommet et stykke på vei i studier innenfor områder som statsvitenskap, jus, økonomi eller språk, i tillegg bør de ha interesse for og kjennskap til EU, muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk og fransk samt kjennskap til IT. Søkere som har avsluttet sine studier vil som hovedregel ikke bli tatt i betraktning.

Søknadsfristen for vår-semesteret er 20. oktober og for høst-semesteret 2. mai. Søknad og CV sendes via brev til: Mission of Norway to the EU, Rue Archimède 17, B-1000 Brussels eller via e-post:

 [email protected].

For ytterligere opplysninger vedrørende stillingen, kan interesserte ta kontakt med Torunn Viste, tlf 0032 22341166 / 003222341111. E-post [email protected]

Send this article to a friend
Print this article