Register of documents Offentlig postjournal

Skjema for innsyn til dokumenter

I henhold til offentlighetsloven har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov. Skjema for å kreve innsyn finner du under lenken. Et innsynskrav kan også sendes ved e-post til [email protected] .

Dersom det blir gitt helt eller delvis avslag på innsynskravet kan man klage til Kongen i Statsråd etter reglene i offentlighetsloven § 9. Det kan bare klages over at det ikke er adgang til å unnta dokumentet fra offentlighet. Klagen skal sendes til EU-delegasjonen innen 3 uker etter at avslaget er mottatt. Dersom man klager saken inn for Kongen i Statsråd, kan saken ikke klages inn til Sivilombudsmannen. 

 

Bestillingsskjema

 

 

 

 

 

Send this article to a friend
Print version