Register of documents Offentlig postjournal

Norsk

Velkommen til den norske EU-delegasjonens offentlige postjournal!

EU-delegasjonens offentlige journal, fra og med 1. februar 2005, er elektronisk tilgjengelig på denne siden.

I journalen vil du finne alle ugraderte dokumenter som er journalført. Dokumenter som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen framkommer ikke i offentlig journal.

Journalen legges ut daglig. Journalen for den siste måneden finner du under: Offentlig Journal. Eldre journaler finner du  under: Arkiv.

I henhold til offentlighetsloven har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov. Skjema for å kreve innsyn finner du under: Bestillingsskjema. Et innsynskrav kan også sendes ved e-post til [email protected] .

Lenke til veileder i offentlighetsloven

Lenke til Offentlighetsloven

Send this article to a friend
Print version