Norske sider

Utenriksminister Petersen møter Nederlands og Luxembourgs utenriksministre i EØS-rådet

Utenriksminister Petersen møtte 14. desember det sittende EU-formannskapet v/Nederlands utenriksminister Bot og det påtroppende formannskapet v/Luxembourgs utenriksminister Asselborn i EØS-rådet, for å diskutere utenrikspolitiske spørsmål, EØS-samarbeidet, fremtidige utvidelser av EU/EØS samt EUs nabolandspolitikk.

16/12/2004 :: Blant de utenrikspolitiske spørsmålene som ble diskutert var forholdet til Russland og Ukraina, Midt-Østen og forbindelsene med Den afrikanske union. Vedrørende EØS-samarbeidet tok utenriksminister Petersen opp spørsmål som kvotedirektivet (klimagasser – CO2), tjenestedirektivet og Kommisjonens initiativ til beskyttelsestiltak på oppdrettslaks. Når det gjaldt kvotedirektivet, ønsket utenriksministeren velkommen Kommisjonens positive holdning til å knytte det norske systemet for kvotehandel opp mot EUs system for perioden 2005-2007. Med hensyn til tjenestedirektivet uttalte utenriksminister Petersen at gitt direktivets store betydning for EØS, var det viktig å ha nære kontakter med EU-formannskapet og Kommisjonen i saken fremover. Angående laks, understreket utenriksministeren at det ikke var noen rettslig basis i WTO for innføring av beskyttelsestiltak mot norsk oppdrettslaks.

I diskusjonen om fremtidige utvidelser av EU, fremhevet utenriksministeren viktigheten av en samtidig utvidelse av EU og EØS med Bulgaria og Romania, for å sikre homogeniteten i det indre marked. Med hensyn til EUs nabolandspolitikk, sa utenriksminister Petersen at man burde kartlegge hvordan tredjelands bistand til land omfattet av EUs nabolandspolitikk kunne komplementere og forsterke EUs innsats.

Send this article to a friend
Print version