Norske sider

Samarbeidet om grensekontrollen styrkes: Nytt Byrå opprettes.

 Date:22/10/2004

Mandag 25.10 vedtok EUs Råd opprettelse av et Byrå for operasjonelt samarbeid om yttergrensekontrollen. Byrået er “Schengen-relevant”, dvs. at Norge og Island i kraft av sin assosieringsavtale med EU om deltakelse i Schengen-samarbeidet vil delta i Byrået og dets aktiviteter. Byrået skal være operativt fra 1. mai 2005 og vil få midlertid sete i Brussel. Sju land – alle blant EUs ti nye medlemsstater – ønsker å huse Byrået på permanent basis. Byråets hovedkontor er forventet å få ca. 30 ansatte.

Det er statene selv som er ansvarlig for grensekontrollen. Schengen-samarbeidet bygger imidlertid på fri bevegelse av personer mellom landene. Da man fjernet grensekontrollen mellom landene var det klart at man måtte etablere visse kompenserende tiltak, som bl.a. sikret bedre kontroll med den felles yttergrensen. Erfaringene de siste årene viser at man behøver å styrke samarbeidet, dvs. både det operative samarbeidet, opplæring og utvikling av risiko-analyser. Byrået – European Agency for the Management of the Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union – skal også kunne gi medlemslandene + Island og Norge – bistand i å organisere felles return av illegale innvandrere/personer som har fått avslag på asylsøknad.

Norge og Island vil delta fullt ut i arbeidet i Byrået og også ha et medlem i Byråets styre. Gitt at Island og Norge ikke er medlem av EU er det visse (institusjonelle) forhold som må avtales særskilt. Disse spørsmål er knyttet til EF-domstolens juridiksjon over Byrået, anvendelse av EUs finansielle regler overfor Byrået etc. Under forhandlingene av forordningen som oppretter Byrået har det vært enighet om at Island og Norge – gitt deres Schengen-deltakelse og deres rolle som voktere av den felles yttergrensen – skulle ha stemmerett i Byråets styre når det gjelder operasjonelle spørsmål. Stemmerett på institusjonelle spørsmål er forbeholdt EU-medlemmer. Spørsmålet om stemmerett vil imidlertid endelig bli avklart i forhandlingene mellom Kommisjonen og Island – Norge. Disse forhandlingene burde starte nokså snart.


 

Send this article to a friend
Print version