Norske sider

Sveits blir observatør i Schengen-samarbeidet

 Date:22/10/2004

Den 26.10. underskrev EU og Sveits en rekke avtaler, som bl.a. innebærer at Sveits vil bli medlem av Schengen- og Dublin-samarbeidet. I henhold til Schengen-tradisjonen vil Sveits umiddelbart kunne delta som observatør i de ulike “Schengen-relevante” arbeidsgruppene. Landet vil først få status som medlem når avtalen er formelt godkjent (ratifisert) enten gjennom et regjeringsvedtak eller ved en folkeavstemning. Dersom det skal holdes folkeavstemning om Sveits’ tilknytning til Schengen, er dette først forventet å skje sommeren/høsten 2005.

Den Schengen-avtalen Sveits har inngått med EU likner på to små unntak nær den avtalen som Island og Norge i 1999 inngikk med EU. Schengen-avtalen betyr at Island og Norge – og nå også Sveits – vil bli knyttet til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket.

Schengen-samarbeidet ble etablert på 1980-tallet mellom Frankrike, Tyskland og BeNeLux-landene. Samarbeidet fant i utgangspunktet sted utenfor EUs institusjonelle ramme, og bygget på at landene skulle fjerne den indre grensekontrollen på personer seg i mellom (etablere passfrihet). Samtidig skulle må styrke kontrollen med den felles yttergrensen. Allerede i 1996 gikk de nordiske land sammen inn i Schengen-samarbeidet. Dette ble gjort for å bevare og videreutbygge ideen bak “den nordiske passunionen”.

I 1997 ble Schengen-samarbeidet integrert i EU med Amsterdam-traktaten. Gitt at Island og Norge stod utenfor EU var det nødvendig at de to inngikk en avtale som avklart den videre institusjonelle rammen for deres videre deltakelse i Schengen-samarbeidet.

Dublin-samarbeidet inneholder et sett regler som definerer hvilke (medlems-) stat som skal behandle en asylsøknad.


 

Send this article to a friend
Print version