Norske sider

Forslaget til et direktiv om tjenester i det indre marked

 Date:06/10/2004

Norsk nasjonal ekspert i DG Markt (tjeneste-enheten), Jørn-Petter Kvamme, orienterer onsdag 25. oktober kl. 15h00 til 16h00 på EU-delegasjonen om en del sentrale spørsmål knyttet til Kommisjonens forslag, og om status i EU-prosessen som skal lede frem til et vedtak.


 Jørn-Petter hovedområde er helse, men orienteringen vil favne viere enn det.  Næringsråd Tore N. Thomassen vil kort kunne gi en oppsummering av status i behandlingen av forslaget i Norge og i EFTAs ad hoc Working Group on Services, om ønskelig. Direktivforslaget finnes i COM(2004) 2 final/3 av 5.3.2004 som feks. kan søkes via

http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lip.html eller hentes fra DG Markt’s hjemmeside.


 

Send this article to a friend
Print version