Norske sider

Berends om GMO

 Date:22/09/2004 – 30/09/2004

EU-delegasjonen arrangerer høstens første onsdagsbriefing 29. september. Temaet denne gang er Genmodifiserte organismer (GMO) og mattrygghet.

EU vedtok et nytt regelverk for autorisasjon og merking av matvarer som innreholder GMO i 2003, et regelverk som trådte i kraft i april i år. Dette har bl.a. medført at EU i mai hevet sitt 5 år gamle moratorium for godkjenning av GMOer. Prosessen med å innlemme EUs GMO-regelverk i EØS-avtalen har nå startet. Foredragsholder er Gijs Berends, DG Sanco. Berends, som kommer fra Nederland, er politisk rådgiver (kabinettsmedlem) for helsekommissær David Byrne i mattrygghets- og GMO-spørsmål. Berends vil presentere EUs regelverk, samt belyse noen aktuelle politiske problemstillinger på GMO-feltet.


 

Send this article to a friend
Print version