Norske sider

Tsjekkia, Estland og Latvia signerte MoU om implementering av EØS-delen av finansieringsordningen for EØS.

 Date:03/12/2004

Signering av Memorandum of Understanding om implementering av EØS-delen av finansieringsordningen for EØS ble gjennomført for mottakerlandene Tsjekkia, Estland og Latvia på ambassadørnivå i Brussel 2. Desember. Fra EFTA-siden undertegnet Norge, Island og Liechtenstein.

Norge har allerede undertegnet MoU’er med de tre landene om implementering av den rent norske delen av finansieringsordningene. De to finansieringsordningene til sammen vil over en femårsperiode bidra med tilsammen 111 millioner euro til Tsjekkia, 33,7 millioner euro til Estland og 53,7 millioner euro til Latvia.

Midlene vil gå til ulike prosjekter innenfor ulike felt, slik som eksempelvis miljøvern, fornybare energikilder, bærekraftig utvikling, helse og kulturminnevern. Den norske ordningen vil i tillegg fokusere på tiltak innenfor justissektoren. Over 95% av det totale bidraget vil komme fra norsk side.

Formålet med ordningen er å redusere sosiale ulikheter I EØS-området, samt å bidra til at alle EØS-land fullt ut kan delta i det indre marked.

 

Inge Hausken Thygesen

EU-delegasjonen

 

 

 


 

Send this article to a friend
Print version

Jan Kohout, Tsjekkias Ambassadør til EU, signerer MoU på vegne av Tsjekkia, den islandske Ambassadøren, Mr. Kjartan Jóhannsson, den Liechtensteinske Ambassadøren, H.S.H. Prince Nikolaus of Liechtenstein, og den norske Ambassadøren Bjørn T. Grydeland, signerte på vegne av EØS og EFTA-landene.