Norske sider

Tilskudd til informasjonstiltak i Norge om europeisk samarbeid

Utenriksdepartementet utlyser hvert år støtteordninger for frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktørers informasjon om europeisk samarbeid og opplysningsarbeid for fred. Fristen for å søke om tilskudd er 18. februar 2005.

Retningslinjer og søknadsskjema (i word-format) for tilskudd til informasjonstiltak om europeisk samarbeid og for Utenriksdepartementets driftsstøtte til frivillige organisasjoner som arbeider for fred og forsoning, finnes på UDs hjemmesider, se lenke til høyre på siden

Tildelt støtte i 2004

I 2004 bevilget Stortinget 5,8 millioner kroner til informasjonstiltak om europeisk samarbeid i 2004 og 1,35 millioner kroner til opplysningsarbeid for fred.

Stortingets intensjon med bevilgningen er å legge til rette for en informert debatt om sentrale europeiske spørsmål. Støtten gis i form av tilskudd til informasjonstiltak i regi av ulike organisasjoner og ikke-offentlige aktører. Det er også mulig å støtte organisasjoners nettverksbygging i Europa og reisevirksomhet for å delta i arbeid som Norge og EU samarbeider om.

Til sammen kom det inn 137 enkeltsøknader ved fristens utløp i februar 2004 mot 105 søknader i 2003. Innenfor den totale rammen på 5,8 millioner kroner er det avsatt rundt en million kroner til ad hoc-tiltak. I vurderingen er det lagt vekt på å støtte prosjekter av kvalitet, og sikre en rimelig fordeling av mellom ulike interessegrupper.

En oversikt over hvem som mottok støtte i 2004 finnes på UDs hjemmesider, se lenke til høyre.

 

 

 

Send this article to a friend
Print version

Informasjon fra norske myndigheter om europeisk samarbeid