Norske sider

Den norske EU-delegasjonen i Brussel

Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere norske myndigheter overfor EU.

Det arbeider totalt 44 ved delegasjonen, hvorav 26 er utsendte diplomater. Delegasjonen skiller seg fra andre norske utenriksstasjoner ved at de fleste ansatte ikke kommer fra Utenriksdepartementet, men fra fagdepartementene i Norge. I tillegg til ni utsendte fra Utenriksdepartementet, har nesten samtlige andre departementer utsendte fagråder ved EU-delegasjonen.

Våre hovedoppgaver:

  • Innhente informasjon om utviklingen av EUs politikk på områder som er relevante for Norge.
  • Fremme norske myndigheters synspunkter på europapolitiske- og utenrikspolitiske spørsmål overfor EU.

Spesielt på områder som berører det indre marked er det viktig å innhente informasjon og fremme norske synspunkter på et så tidlig tidspunkt som mulig. EØS-avtalen betyr nemlig at det aller meste av EUs lovgivning for det indre marked skal innarbeides i norsk lov. Det er derfor sentralt å få informasjon om EUs arbeid med ny lovgivning på et så tidlig tidspunkt som mulig slik at arbeidet med eventuelt å endre norsk lov og regelverk kan starte i tide. Tidlig informasjon er selvfølgelig også en forutsetning for å påvirke EUs arbeid med ny lovgivning.

Delegasjonen nytter formelle kanaler, dvs. blant annet deltakelse i møter i EØS- og Schengen-institusjonene, og mer uformelle kanaler, for eksempel møter med saksbehandlere i EU-kommisjonen, for å innhente informasjon og fremme norske synspunkter.

Delegasjonen mottar rundt 2.500 besøk i året. Vi legger opp program for statsråder og stortingspolitikere. Vi holder foredrag for utenlandske og norske skoleklasser og interesseorganisasjoner. Og vi bistår norske eksperter som kommer til Brussel for å innhente informasjon om EUs politikk.

Send this article to a friend
Print this article

EU-delegasjonen holder til i Rue Archimède 17, like ved EUs institusjoner i Schuman-området