Norske sider

Besøk ved EU-delegasjonen

EU-delegasjonen mottar hvert år rundt 2.500 besøkende. Vi ønsker velkommen statsråder, stortingskomiteer, frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner samt skoleklasser fra Norge og utlandet.

For organisasjoner og skoleklasser gir vi vanligvis et foredrag om EØS-avtalen og Norges forhold til EU. Foredraget varer mellom 1 og 1 ½ time. Men vi kan også tilby et mer skreddersydd program over en halv dag med tre eller fire temaer.

Det er til tider stor pågang av besøkende til delegasjonen. Vi oppfordrer derfor alle til å kontakte oss i god tid, helst to måneder før planlagt besøk. Delegasjonen har også en rekke besøk fra regjering og Storting som avtales på kort varsel. Vi må ta derfor ta forbehold om at det kan være nødvendig å gjøre endringer i tid og sted for besøkende organisasjoner og skoleklasser. Hvis dere ønsker å besøke oss, send en e-post til delegasjonen.

Oppgi hvor mange dere er og kontaktperson. Angi gjerne flere alternative datoer.

Hvis dere vurderer å besøke EFTA eller noen av EUs institusjoner mens dere er i Brussel, oppfordrer vi dere til å ta direkte kontakt med deres besøkstjenester:

 

Send this article to a friend
Print this article