Ingvild Jacobsen (t.v) er studentpraktikant ved ambassaden mens Julie Johnsen og Andreas Høglund er studentpraktikanter ved EU-delegasjonen i Brussel våren 2015. Photo: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Bli studentpraktikant i Brussel!

Last updated: 17.03.2015 // Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel tilbyr praksisplass høsten 2015 til studenter som ønsker å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt få innblikk i arbeidet ved Norges største utenriksstasjon.

EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel tilbyr hvert semester et lærerikt og variert praktikantopphold til studenter for en periode på rundt seks måneder. Vi tilbyr nå praksisplass for perioden fra september 2015 og ut januar 2016.

Unik mulighet
Arbeidsoppgavene til studentpraktikantene vil primært omfatte informasjonsarbeid i form av å skrive aktuelle saker om Norges samarbeid med EU samt artikler til EU-delegasjonens engelske hjemmeside og ambassadens hjemmesider på fransk og nederlandsk. Erfaring med webpublisering og informasjonsarbeid/journalistikk er derfor en fordel.

I tillegg bistår praktikantene med tilrettelegging av besøk og ulike arrangementer, innhenting av informasjon og referat/oppsummeringer fra møter, samt å bistå ellers der det er behov i en travel og spennende hverdag ved ambassaden og delegasjonen. Søkere må ha interesse for og kjennskap til EU, og gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk.

En av praktikantene som engasjeres vil ha oppgaver knyttet opp mot Norges ambassade til Belgia. Interesse for belgisk politikk og samfunnsliv samt gode franskkunnskaper er derfor en forutsetning. Kjennskap til nederlandsk er en fordel.

Personlig initiativ og gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid er blant egenskapene vi vektlegger.

Sentralt i EU-kvarteret
Praktikantoppholdet er ulønnet, men det vil gis stipend som for tiden er på om lag 9.500 NOK pr måned. Søkere må være norske statsborgere og være medlem i Folketrygden. Du bør ha kommet et stykke på vei i dine studier innenfor fag som journalistikk eller informasjonsarbeid, statsvitenskap, miljø/klima, jus, økonomi, språk eller andre fag som er relevante for de områder som EU-samarbeidet omfatter.

Den norske EU-delegasjonen/ambassaden har ca. 60 ansatte, hvorav 40 er utsendt fra Utenriksdepartementet og de øvrige departementene. Delegasjonen og ambassaden holder til i Norway House sentralt i EU-kvarteret i Brussel, like ved Berlaymont-bygningen og Rådssekretariatet.

Søknadsfrist: 17. april
Kortfattet søknad med CV og vitnemål sendes elektronisk til [email protected] innen fredag 17. april 2015. Husk å oppgi om du primært ønsker praksisplass ved ambassaden eller EU-delegasjonen i Brussel.

For ytterligere opplysninger om praktikantoppholdet i Brussel, kontakt informasjonsråd ved EU-delegasjonen, Lars-Erik Hauge ([email protected]) eller ambassadesekretær Tønnes Svanes ([email protected]) ved ambassaden.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på hjemmesiden til Utenriksdepartementet

 


  Bookmark and Share