About the Mission of Norway to the EU

Praktikanter til EU-delegasjonen

EU-delegasjonen i Brussel har et spennende tilbud for studenter som er interessert i å lære mer om Norges forhold til EU og samtidig få et innblikk i hvordan en stor norsk utenriksstasjon fungerer. Søknadsfrist for høstsemesteret 2005 er 2. mai.

Vi tilbyr praktikantopphold for studenter for en periode på 4-6 måneder, hhv september – desember / februar – juni. Arbeidsoppgavene vil omfatte oppdatering av delegasjonens hjemmeside, enklere utredningsoppgaver, tilrettelegging av besøk og arrangementer, innhenting av informasjon, deltakelse på møter i EU-systemet og internt og ellers bistand der det til enhver tid er behov.

Den norske EU-delegasjonen har 50 ansatte, hvorav 11 er utsendt fra UD og 21 fra de øvrige departementene. Delegasjonen ligger sentralt til i Brussel, vis-à-vis Berlaymont-bygningen hvor Kommisjonen holder til og med Rådssekretariatet bare 100 meter unna. I samme bygning som EU-delegasjonen befinner seg har også Norges ambassade til Belgia sine kontorer.

Praktikantstillingene er ulønnet, men det vil gis en bostøtte på ca. 5.000 NOK pr måned. Søkere må være norske statsborgere (ikke ha dobbelt statsborgerskap). De bør ha kommet et stykke på vei i studier innenfor områder som statsvitenskap, jus, økonomi eller språk. I tillegg bør de ha interesse for og kjennskap til EU, gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk samt kjennskap til IT. Søkere som har avsluttet sine studier eller allerede har oppnådd Mastergrad vil som hovedregel ikke bli tatt i betraktning.

For høstsemesteret 2005 vil det av budsjettmessige årsaker gis tilbud til kun én student.

Søknadsfristen for vårsemesteret er 20. oktober og for høstsemesteret 2. mai. Søknad og CV sendes via brev til: Mission of Norway to the EU, Rue Archimède 17, B-1000 Brussels eller via e-post til:

 [email protected].

For ytterligere opplysninger vedrørende stillingen, kan interesserte ta kontakt med Torunn Viste, tlf 0032 22341166 / 003222341111. E-post [email protected]

Send this article to a friend
Print version