Mission of Norway

Employment opportunities

PRAKTIKANTER TIL EU-DELEGASJONEN

EU-delegasjonen i Brussel har opprettet et spennende tilbud for studenter som er interessert i å lære mer om Norges forhold til EU og samtidig få et innblikk i hvordan  en stor norsk utenriksstasjon fungerer.

Vi tilbyr praktikantopphold for 2 studenter fra september til og med desember og fra januar til juni. Arbeidsoppgavene vil omfatte enklere utredningsoppgaver, tilrettelegging av besøk og arrangementer, innhenting av informasjon, deltakelse på møter i EU-systemet og internt, oppdatering av delegasjonens hjemmeside og ellers bistand der det til enhver tid er behov.

Den norske EU-delegasjonen har 45 ansatte, hvorav 11 er utsendt fra UD og 20 fra de øvrige departementene. Delegasjonen ligger sentralt til i Brussel, vis-à-vis Berleymont-bygningen hvor Kommisjonen flytter inn så snart oppussingen er ferdig og med Rådssekretariatet bare 100 meter unna. I samme bygning som EU-delegasjonen holder til har også Norges ambassade til Belgia sine kontorer. 

Praktikantstillingene er ulønnet, men det er muligheter for å søke om et stipend på ca. 5.000 NOK pr måned. Søkere bør ha kommet et stykke på vei i studier innenfor områder som statsvitenskap, jus, økonomi eller språk, i tillegg bør de ha interesse for og kjennskap til EU og muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk. Noe kjennskap til fransk og til IT er en fordel.

Søknadsfristene er for vårsemesteret 20. oktober og for høstsemesteret 2. mai. Søknad og CV sendes via brev til: Mission of Norway to the EU, Rue Archimède 17, B-1000 Brussels eller via e-post: [email protected].

Send this article to a friend
Print this article