Research Forum

Organisation and members

Struktur

Forumet ledes av EU-delegasjonen med Ambassadøren som formann og forskningsråden som daglig leder.

Forumets Arbeidsutvalg forbereder plenumsmøter, initierer arbeidsgrupper for tematiske initiativ og anbefaler samarbeidsarrangementer. AU rådgir EU-delegasjonen i beslutninger om Forumet.

Forskningsråden er sekretær for Arbeidsutvalget.

Forumets ledelse konsulterer NHD og UFD om driften gjennom året og tar sikte på å holde et møte i året i Norge i samarbeid med departementene om forholdet til europeisk forskningspolitikk, ERA, EUs rammeprogram og andre europeiske forskningsinitiativer, samt Forumets videre utvikling. Til dette møtet inviteres representanter for forskningsinstitusjoner, virksomheter, næringsliv og offentlig myndigheter.

Medlemskap

Alle som er interessert kan ble medlem av Forumet og medlemskap er gratis. Virksomheter med interesse i EUs forsknings- og IT-programmer oppfordres til å bli medlem av Forumets Interessentskap.

Medlemmer av arbeidsutvalget per juni 2003:

Per Backe-Hansen, nasjonalekspert, EU Kommisjonen (fra oktober 2001)

Harriet Berg, adm.dir., Telenor Bruxelles,

Sjur Baardsen, nasjonalekspert, EU Kommisjonen

Jan Edøy, regionalråd, EU delegasjonen, (fra september 2002)

Simen Ensby, Norges forskningsråd (fra september 2002))

Jan-Erik Hanssen, nasjonalekspert, EU Kommisjonen

Kirsti Methi, direktør, NHO Brussel

Marianne Røgeberg, nasjonalekspert, EU Kommisjonen, (fra juni 2002, for tiden i permisjon)

Guri Skoklefald, nasjonalekspert, EU Kommisjonen

Tore Thomassen, næringsråd, EU delegasjonen (fra november 2002)

Gard Titlestad, forskningsråd EU delegasjonen

 
Send this article to a friend
Print version