Research Forum

Ny forskningspolitikk i EU

Rapport: «EUs fremtidige forskningspolitikk: Konturer og konsekvenser» Erik Yssen, Nærings- og Handelsdepartementet, hospiterte ved EU-delegasjonen første halvår 2004. Som en del av oppholdet gjennomførte han prosjektoppgaven «EUs fremtidige forskningspolitikk: Konturer og konsekvenser», og denne kan lastes ned her .

28/09/2004 ::  

Rapporten gir en fyldig fremstilling av den betydelige endring EUs forskningspolitikk nå undergår og søker å fange de tidlige holdningene medlemslandene møter denne med. Rapporten beskriver også nyttige sammenhenger mellom overordnede spørsmål som Lisboastrategien, forslaget til finansielle perspektiver for 2007-13 og forskningspolitikken. Dessuten diskuterer rapporten de implikasjoner ny forskningspolitikk for EU kan ha for Norge.

Rapporten vil kunne bidra til et godt underlagsmateriale i det nasjonale arbeidet med  EUs forskningspolitikk og i vurderingen av tiltak med sikte på å optimalisere nytten av forskningssamarbeidet med EU.

EUs fremtidige forskningspolitikk.doc

Send this article to a friend
Print version