Research Forum

Rapport: «Forsknings- og utviklingskontor i Brussel – En gjennomgang av Brusselbaserte FOU-kontorers erfaringer»

28/09/2004 ::
Rapporten er prosjektoppgaven fra EU-delegasjonens første trainee. Knut Senneseth leverte en solid rapport som gir bakgrunnsmateriale til en viktig problemstilling: Skal Norge som mange andre land opprette FOU-kontor i Brussel? EU-delegasjonen oversendte rapporten til Forskningsrådet for videre oppfølging.
Nå er det besluttet at norsk forskningskontor skal etableres i Brussel.
Rapporten kan lastes ned her.

Sluttrapport FOU kontor i Brussel final.pdf

Send this article to a friend
Print version