Høring med Haga i Brussel

Last updated: 08/06/2009 // Olje- og energiminister Åslaug Haga deltok onsdag 5. mars i en åpen høring i Europaparlamentet om fangst og lagring av CO2. Temaet viste seg å trekke full sal i Brussel.

Temaet var “CO2 fangst og lagring – veien framover”. Det var den norske miljøorganisasjonen Bellona som arrangerte høringen, sammen med MEP Chris Davies (ALDE). Davies er valgt inn i Europaparlamentet fra Storbritannia og er saksordfører for Kommisjonens foreslåtte lagringsdirektiv, en del av klima- og energipakken fra Kommisjonen.

Rundt 200 møtte opp i en av Europaparlamentets saler onsdag ettermiddag. Haga understreket i sitt innlegg at en bærekraftig energipolitikk må bygges både på økt energieffektivisering, sterkere satsing på fornybar energi og på fangst og lagring av CO2.

– Jeg er personlig en entusiastisk tilhenger av rask framgang for fornybar energi, jeg bruker mesteparten av arbeidstiden til akkurat denne utfordringen, sa den norske ministeren. – Men uansett hvor mye vi satser på å utvikle fornybare energikilder, så vil olje og gass være vår viktigste energikilde i flere tiår. Derfor er CCS så viktig. Vi må gjøre det mer miljøvennlig å bruke olje, gass og kull.

Det var gemyttlig stemning under høringen i Europaparlamentet. Fra venstre Rebecca Harms (fra De Grønne, og den eneste CCS-skeptikeren i panelet), Jerzy Buzek (EPP-ED), Åslaug Haga og Chris Davies (ALDE). (Foto: Rune Bjåstad)

I panelet satt i tillegg til Åslaug Haga Bellona-leder Frederic Hauge, Nick Riley fra British Geological Survey, Ian Wright fra oljeselskapet BP, Jan Panek fra DG TREN og Scott Brockett fra DG Miljø. Fra Europaparlamentet representerte polske Jerzy Buzek de konservative (EPP-ED) og tyske Rebecca Harms deltok fra De Grønne. Harms var den eneste som målbar kritikken fra en del av miljløbevegelsen om at lagring av CO2 ikke er trygt nok, og at det tar fokus bort fra det som bør være den viktigste målsettingen – å satse mer på fornybare energikilder som erstatning for fossilt brensel. 

I innlegget gikk olje- og energiministeren gjennom de norske erfaringene med lagring av CO2 under havbunnen på Sleipner-feltet, og planene om et testsenter for CO2-rensing på Mongstad, og et fullskala CCS-anlegg på Mongstad og Kårstø.

I salen satt også presidenten i EFTAs overvåkingsorgan ESA. Det er ESA som skal godkjenne notifikasjonen av testanlegget på Mongstad. Blir ikke finansieringen godkjent av EØS-avtalens vaktbikkje, vil dette kunne skape usikkerhet om anleggets fremdrift.  


Share on your network   |   print