Last updated: 08/06/2009 //

The Brussels branch of the Research Council of Norway was officially opened on Monday 21 November. Attending the event was State Secretary Åge Rosnes from the Ministry of Education and Research.

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

Rapporten er prosjektoppgaven fra EU-delegasjonens første trainee. Knut Senneseth leverte en solid rapport som gir bakgrunnsmateriale til en viktig problemstilling: Skal Norge som mange andre land opprette FOU-kontor i Brussel? EU-delegasjonen oversendte rapporten til Forskningsrådet for videre oppfølging. Nå er det besluttet at norsk forskningskontor skal etableres i Brussel. Rapporten kan las…

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

Rapport: «EUs fremtidige forskningspolitikk: Konturer og konsekvenser» Erik Yssen, Nærings- og Handelsdepartementet, hospiterte ved EU-delegasjonen første halvår 2004. Som en del av oppholdet gjennomførte han prosjektoppgaven «EUs fremtidige forskningspolitikk: Konturer og konsekvenser», og denne kan lastes ned her .

Read more