Last updated: 08/06/2009 //

The Brussels branch of the Research Council of Norway was officially opened on Monday 21 November. Attending the event was State Secretary Åge Rosnes from the Ministry of Education and Research.

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

The conference “Knowledge for growth” is to be held in Brussels on Tuesday 22 November 2005 by The Norwegian Research and Innovation Forum.

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

How could Marine Science become a European Break-Through Research Area? To make Marine Science a European Break-Through Area was the tune at the above mentioned International Seminar. 130 participants from close to 20 countries took part in the event on Friday 11 June.

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

Rapporten er prosjektoppgaven fra EU-delegasjonens første trainee. Knut Senneseth leverte en solid rapport som gir bakgrunnsmateriale til en viktig problemstilling: Skal Norge som mange andre land opprette FOU-kontor i Brussel? EU-delegasjonen oversendte rapporten til Forskningsrådet for videre oppfølging. Nå er det besluttet at norsk forskningskontor skal etableres i Brussel. Rapporten kan las…

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

Struktur Forumet ledes av EU-delegasjonen med Ambassadøren som formann og forskningsråden som daglig leder. Forumets Arbeidsutvalg forbereder plenumsmøter, initierer arbeidsgrupper for tematiske initiativ og anbefaler samarbeidsarrangementer. AU rådgir EU-delegasjonen i beslutninger om Forumet. Forskningsråden er sekretær for Arbeidsutvalget. Forumets ledelse konsulterer NHD og UFD om driften g…

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

Norsk forsknings- og innovasjonsforum, Brussel

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

Spesialseminar 23. – 24. september: Successfully participating in the Information Society Technologies Programme?!

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

Rapport: «EUs fremtidige forskningspolitikk: Konturer og konsekvenser» Erik Yssen, Nærings- og Handelsdepartementet, hospiterte ved EU-delegasjonen første halvår 2004. Som en del av oppholdet gjennomførte han prosjektoppgaven «EUs fremtidige forskningspolitikk: Konturer og konsekvenser», og denne kan lastes ned her .

Read more
Last updated: 08/06/2009 //

(Fastsatt av EU-delegasjonen i februar 2003) 1. Formål Forumets formål er å fremme norsk forskning og teknologisk innovasjon i det europeiske forskningsområdet (ERA) og EU med Brussel som plattform. Forumet skal bidra til økt kunnskap og kompetanse for Forumets medlemmer om ERA, EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, samt EUs IT-politikk og relaterte programmer. synliggjøring …

Read more